Az adatkezelés érintettjeinek jogai

Az adatvédelmi képviselő feladatai

Célja: A képzésben résztvevő ismerje meg az adatvédelmi képviselő adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos szervezeti feladatait.

Tartalma:
A GDPR előírásoknak való megfelelés ellenőrzése
Az adatvédelmi képviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat tekintetében
Együttműködés a felügyeleti hatósággal és kapcsolattartóként való eljárás
Kockázatalapú megközelítés
Az adatvédelmi képviselő szerepe a nyilvántartások tekintetében
Gyakorlati példák, esettanulmányok elemzése