Adatkezelés céljai, szempontrendszere

Az adatvédelmi képviselő kijelölése

Célja: A képzésben résztvevő ismerje meg az adatvédelmi képviselő kijelölésére vonatkozó előírásokat.

Tartalma:
Kötelező kijelölés esetei és ezek gyakorlati értelmezése:
– Közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó szerv
– Fő tevékenységek
– Nagymértékű / nagy számban történő
– Rendszeres és szisztematikus megfigyelés
A személyes adatok különleges kategóriái, valamint a büntetőjogi felelősség  megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok
Az adatfeldolgozó által kijelölt adatvédelmi képviselő
Több szervezet által kijelölt közös adatvédelmi képviselő
Az adatvédelmi képviselő elérhető volta és működésének helye
Az adatvédelmi képviselő szakértelme és készségei
Az adatvédelmi képviselő elérhetőségének közzététele és arról való tájékoztatás
Gyakorlati példák, esettanulmányok elemzése